Velkommen til despite.no

Vår visjon er å bidra til økt kunnskap om traumer og hvordan traumer påvirker sider ved livet. Ett hovedfokus er å bidra til å styrke forståelse, kunnskap og kompetanse om hvordan traumatiske hendelser kan påvirke læring og fungering, og hvordan denne kunnskapen kan nyttiggjøres.

Læring omfatter mer enn økte språkferdigheter, matematikkunnskaper eller digitale ferdigheter. Læring er også sentralt når mennesker, mer eller mindre frivillig, må legge en ny livsplan. Vi henvender oss derfor til alle som arbeider med mennesker som har opplevd potensielt traumatiserende hendelser.

Navnet Despite er inspirert av deltakere som har delt historier om vendepunkt i livet.

Fagansvarlig i despite, Janita Flem Tomren, er lektor ved Ålesund voksenopplæringssenter, og har i en årrekke undervist voksne flyktninger og innvandrere i norsk som andrespråk. Janita har mastergrad i Psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, med fordypning i vold og traumer (Universitetet i Oslo), videreutdanning i Tverrfaglig rehabilitering (NTNU i Ålesund) og Bachelor i Arbeids og organisasjonspsykologi med fordypning i Norsk som andrespråk – Prisme (Universitetet i Bergen).